Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personale

Va multumim ca sunteti interesat de/utilizati serviciile si produsele Societatii noastre

Cu ocazia vizitarii site-ului nostru (www.ocularcare.ro), a interactionarii cu noi si a utilizarii serviciilor si produselor noastre, colectam si prelucram date ale dumneavoastra cu caracter personal

Prezenta politica are scopul de a va informa, in special, cu privire la: (1) categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam, (2) scopurile pentru care le prelucram si temeiurile de prelucrare aferente, (3) perioada de stocare a acestor date, (4) destinatarii datelor cu caracter personal, (5) drepturile dumneavoastra si (6) politica noastra privind cookie-urile.

Continutul acestei Politici de Confidentialitate este pur informativ si nu afecteaza drepturile pe care vi le ofera legislatia. Vom face tot posibilul pentru a va facilita exercitarea acestora.

Date de identificare companie care administreaza site-ul www.ocularcare.ro
Operatorul de date este SC OCULARCARE SRL, o societate cu raspundere limitata de nationalitate romana, cu sediul social in: Bd. Ion Mihalache, Nr. 128, Sector 1, Bucuresti, Jud. Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/14461/2014, cod unic de inregistrare 33897191, denumita in continuare Societatea.

Ocularcare SRL se angajeaza sa va respecte confidentialitatea, respectand toate legile si reglementarile aplicabile protectiei datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Ce tip de date cu caracter personal prelucram, in ce scopuri si in baza caror temeiuri?

In procesul de administrare a prezentului site , Societatea va colecta anumite informatii („date cu caracter personal”) in legatura cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web:

 • direct, cum ar fi , nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, date medicale referitoare la dioptrii si/sau diagnostic sau tratament prescris anterior; sau
 • indirect, cum ar fi , adresa IP, tipul de browser, paginile de pe site-ul nostru pe care le vizitati, timpul petrecut pe aceste pagini si alte statistici.

Dupa cum reiese din lista de mai sus, este posibil sa ne furnizati informatii cu privire la alte persoane, de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastra. Atunci cand acestea se refera la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informatii drept date cu caracter personal ale acelor persoane si le vom acorda si lor protectia necesara. Cu toate acestea, vom respecta obligatia de pastrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem fata de dumneavoastra si nu vom informa aceste persoane despre aceasta procesare pentru a respecta obligatia noastra de secret profesional (inclusiv medical) fata de dumneavoastra.

De asemenea, mentionam ca nu aveti nicio obligatie de a ne furniza datele dumneavoastra cu caracter personal. Cu toate acestea, daca nu ne oferiti datele necesare, nu va fi posibil pentru noi sa va prestam serviciile pe care ni le solicitati.

Scopul prelucrarii si baza legala

Prelucram datele dumnevoastra cu caracter personal numai in masura in care aceasta este necesara potrivit scopurilor prezentate mai jos :

 • navigarea pe site-ul web www.ocularcare.ro. Utilizarea cookie-urilor

In momentul vizitarii site-ul nostru web, se utilizeaza cookie-uri pentru a colecta automat informatii cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi sistemul de operare, adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul caruia utilizatorul navigheaza pe site-ul web.

Scopul principal al utilizarii cookie-urilor il reprezinta interesul nostru legitim de a asigura administrarea si protejarea site-ului nostru.

Utilizam cookie-uri si pentru a va ajuta sa aveti parte de o experienta de navigare imbunatatita si, de asemenea, in scopuri de publicitate, pentru a va putea oferi un continut individualizat si adaptat intereselor si preferintelor dumneavoastra (interes legitim). Astfel, in masura in care v-ati exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a va oferi o experienta personalizata si relevanta de navigare pe site-ul nostru web si pentru a intelege modul in care interactionati cu continutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informatii despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web si scopurile in care acestea sunt utilizate, precum si cu privire la posibilitatile de a controla si/sau dezactiva cookie-urile, va rugam sa consultati Politica noastra privind cookie-urile.

 • raspunsul la formularul de contact sau intrebarile, solicitarile sau reclamatiile dumneavoastra

Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon, date de sanatate si orice alte informatii sau detalii pe care ni le veti putea furniza in cadrul corespondentei, pentru a va solutiona si a raspunde la intrebarile, reclamatiile sau solicitarile dumneavoastra, in functie de canalul de comunicare prin care ne contactati.
Scopul : Posibilitatea de a oferi raspunsuri la: cereri de oferte, reclamatii, intrebari sau solicitari de corespondenta
Temeiul legal : Prelucrarea are la baza un interes legitim, permitandu-ne sa oferim raspunsuri la intrebarile, reclamatiile sau solicitarile dumneavoastra.

 • comunicari de marketing direct/email marketing

Avem posibilitatea sa prelucram datele cu caracter personal pentru a va informa despre produsele si serviciile noastre, oferte promotionale si pentru abonarea la buletinele informative. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate in scopuri de marketing direct doar avand in prealabil consimtamantul dumneavoastra si prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ati fost de acord. Vom prelucra datele personale in urma exprimarii dumneavoastra in mod voluntar a dorintei de a primi o oferta sau detalii despre serviciile afisate pe site-ul www.ocularcare.ro.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cat timp sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, dupa care pot fi anonimizate in scop de cercetare sau statistica.

Mai jos, vom prezenta, cu titlu exemplificativ, modalitatea prin care determinam, pentru anumite cazuri specifice, durata de stocare a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Datele cu caracter personal prelucrate in scopul prezentarii serviciilor si produselor noastre vor fi retinute pana la momentul manifestarii de vointa din partea dumneavoastra de a nu mai primi prezentari ale serviciilor si produselor noastre, daca nu sunt necesare pentru un alt scop.

Datele cu caracter personal prelucrate in scopul furnizarii/livrarii serviciilor/produselor noastre, vor fi retinute pe parcursul executarii contractului si ulterior o perioada rezonabila de timp si, in orice caz, pe perioadele prevazute de lege.

Datele cu caracter personal prelucrate in scopul gestionarii si mentinerii relatiei noastre cu dumneavoastra vor fi retinute pe perioada nedeterminata, pana la exercitarea dreptului dumneavoastra de a fi uitat, in masura in care nu se mai justifica prelucrarea lor in temeiul legii, a unui contract sau a interesului nostru legitim.

Destinatarii datelor cu caracter personal

In pofida faptului ca nu este posibil sa va oferim, la acest moment, informatii precise cu privire la identitatea exacta a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastra, deoarece nu i-am stabilit in prealabil pentru fiecare persoana vizata in parte, incercam, in cele ce urmeaza, sa mentionam categoriile de persoane terte carora le transmitem datele dumnevoastra cu caracter personal :

 1. Colaboratori care ofera servicii si produse conexe sau aditionale serviciilor si produselor noastre (e.g. cabinete medicale, unitati producatoare de lentile, firme de contabilitate etc.);
 2. Medicii colaboratori si alti furnizori de servicii medicale (fiecare dintre acestia fiind obligati prin lege sau prin contractul incheiat cu noi sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra);
 3. Consultanti cu care am incheiat un contract (e.g. avocati, contabili, acestia fiind obligati printr-o lege sau prin contractul incheiat cu noi sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra);
 4. Persoane fizice sau juridice care actioneaza ca persoane imputernicite, in diverse domenii (de exemplu, servicii de contabilitate, servicii de arhivare etc.), cu privire la care vom include clauze in temeiul carora acestia sa fie obligati sa respecte cerintele legislatiei care va protejeaza drepturile;
 5. Alte companii din grup;
 6. Autoritati publice din orice domeniu, din Romania sau din strainatate (in special autoritati publice in domeniul sanatatii din Romania: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Ministerul Sanatatii si altele) – la cererea acestora sau din initiativa noastra, in acord cu legislatia aplicabila;
 7. Asiguratori din Romania sau din alte state – in legatura cu serviciile de care ati beneficiat in clinica noastra;
 8. Furnizori de servicii de web hosting care asigura gazduirea site-ului nostru;
 9. Furnizori de servicii IT care asigura mentenanta si dezvoltarea site-ului nostru;
 10. Furnizori de servicii de tip analytics (e.g. Google Analytics);
 11. Furnizori de servicii de marketing pe seama noastra.

In toate cazurile, solicitam destinatarilor datelor dumneavoastra sa le prelucreze in conformitate cu legea si pentru scopuri compatibile cu scopurile pentru care colectam datele dumneavoastra cu caracter personal in prealabil.

Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

La acest moment, nu transferam si nu intentionam sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal sau o parte dintre aceastea catre alte companii, organizatii sau persoane din state terte sau catre organizatii internationale.

In cazul in care va fi necesar sa transferam datele dumneavoastra catre vreuna dintre destinatiile de mai sus, va vom informa, in prealabil, cu privire la aceasta.

Drepturile personale vizate

In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate, persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal, (iii) persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana;;
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
 • Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului de date intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta  Politica de Confidentialitate  sau  despre  oricare  alte  aspecte  ale  prelucrarii  datelor dumneavoastra de catre noi, va rugam sa folositi, oricand doriti,  datele din sectiunea Contact de mai jos :

De asemenea, in cazul in care doriti sa va retrageti consimtamantul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveti posibilitatea de a utiliza optiunea „dezabonare” care este inclusa in fiecare comunicare de marketing.

Modificari la aceasta politica

Prezenta Politica de Confidentialitate poate fi actualizata/modificata la diferite intervale de timp, iar aceste modificari va vor fi aduse la cunostinta in mod corespunzator.

Contact

Puteti adresa orice intrebare in legatura cu prezentul document utilizand una dintre modalitatile de mai jos :

Adresa postala: Bd Ion Mihalache, Nr 128, Spatiu comercial 3, Parter +Subsol, Bloc 1, Bucuresti, Sector 1

Adresa e-mail: contact@ocularcare.ro