Decontate CASMB 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENTA MEDICALA
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATI CLINICE

Medici aflati in contract cu CASMB:
  • Ana Cristina Ghita
  • Mihai Ghita
  • Daniela Iliescu

Pachetul minimal de servicii CASMB

DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENTA / PLAFON
1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala1 consultatie per persoana pentru fiecare situatie de urgenta

Pachetul de baza de servicii CASMB

DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENTA / PLAFON
1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala1 consultatie/asigurat cu varsta mai mare de 18 ani
maxim 2 consultatii pentru copiii 0-18 ani
2. Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni acute si subacute precum si acutizari ale bolilor cronicemaximum 3 consultatii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordarii primei consultatii
> maximum 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital

CONSULTATII CASMB

Denumire serviciu medicalNumar puncteValoare minim garantata a punctului pe serviciu in vigoare (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sanatate pentru medic specialist (lei)Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate pentru medic primar (lei)
Consultatia pentru specialitati medicale a copilului cu varsta cuprinsa între 0 si 3 ani (pana la împlinirea varstei de 4 ani)16.22.845.3654.4
Consultatia copilului si adultului cu varsta cuprinsa între 4 si 59 ani pentru specialitati medicale10.82.830.2436.3
Consultatia pentru specialitati medicale peste varsta de 60 ani12.82.835.8443.0

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENTA MEDICALA
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATI CLINICE

Nr. crt.Denumire procedura diagnostica/terapeutica/tratamente / terapiiSpecialitati clinice care pot efectua serviciul respectivPunctajValoare minim garantata a punctului pe serviciu in vigoare (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sanatate pentru medic specialist (lei)Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate pentru medic primar (lei)
1Biomicroscopia; Gonioscopia; Biometrie; Oftalmoscopia*Oftalmologie102.82833.6
2Determinarea refractiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrieOftalmologie202.85667.2
3Tonometrie; Pahimetrie corneeanaOftalmologie202.85667.2
În cazul în care pacientul prezinta afectiuni oftalmologice detectate în urma examenului oftalmologic general ce necesita examinari oftalmologice suplimentare în vederea stabilirii diagnosticului si/sau a planului terapeutic, precum camp vizual computerizat, Tomografie în coerenta optica (OCT), ecografie oculo-orbitara, microscopie speculara etc., acestea nu sunt decontate de CASMB.
Clinica Ocularcare

Experții în Tratamente Oftalmologice

Menu