Decontate CASMB 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENTA MEDICALA
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATI CLINICE

Medici aflati in contract cu CASMB:
  •  Dr. Ana Cristina Ghita
  •  Dr. Mihai Ghita
  •  Dr. Daniela Iliescu
  •  Dr Larisa Ilie

 

 

Pachetul minimal de servicii CASMB

DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENTA / PLAFON
1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala1 consultatie per persoana pentru fiecare situatie de urgenta

Pachetul de baza de servicii CASMB

DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENTA / PLAFON
1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala1 consultatie/asigurat cu varsta mai mare de 18 ani
maxim 2 consultatii pentru copiii 0-18 ani
2. Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni acute si subacute precum si acutizari ale bolilor cronicemaximum 3 consultatii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordarii primei consultatii
> maximum 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital

TARIFE CONSULTATII DECONTATE CASMB

Denumire serviciu medicalNumar puncteValoare minim
garantata a
punctului pe
serviciu in vigoare
(lei)
Tarif decontat de
casa de asigurări de
sanatate pentru
medic specialist (lei)
Tarif decontat de
casa de asigurari de
sanatate pentru
medic primar (lei)
Consultatia pentru specialitati
chirurgicale a copilului cu varsta
cuprinsa între 0 si 3 ani (pana la
împlinirea varstei de 4 ani)
17,254,577,6293,14
Consultatia pentru specialitati
medicale peste varsta de 60 ani
12,84,557,669,12
Consultatia copilului si adultului cu
varsta cuprinsa între 4 si 59 ani
pentru specialitati medicale
10.84,548,658,32

TARIFE PACHET DE SERVICII MEDICALE DECONTATE CASMB

Nr. crt.Denumire procedura diagnostica/terapeutica/tratamente / terapiiPunctajValoare minim garantata a punctului pe serviciu in vigoare (lei)Tarif decontat
de casa de asigurări de
sanatate pentru medic specialist (lei)
Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate pentru medic primar (lei)
1.Biomicroscopia; Gonioscopia;
Biometrie prin imersie;
Oftalmoscopia*
104,54554
2.Determinarea refractiei (skiascopie,
refractometrie, autorefractometrie),
astigmometrie
204,590108
3.Tonometrie204,590108
În cazul în care pacientul prezinta afectiuni oftalmologice detectate în urma examenului oftalmologic general ce necesita examinari oftalmologice suplimentare în vederea stabilirii diagnosticului si/sau a planului terapeutic, precum camp vizual computerizat, Tomografie în coerenta optica (OCT), ecografie oculo-orbitara, microscopie speculara etc., acestea nu sunt decontate de CASMB.
Clinica Ocularcare

Experții în Tratamente Oftalmologice